Παρασκευή, 15 Μαΐου 2009

Βαριά πρόστιμα σε όσους δεν υπέβαλαν δήλωση εισοδήματος


Οδηγίες σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας να προχωρήσουν σε περαιτέρω έλεγχο, διακρίβωση ενδεχομένων παραβάσεων και επιβολή των προβλεπομένων προστίμων, με βάση τα αποτελέσματα των νέων διασταυρώσεων που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) έδωσε η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με εντολή του αρμόδιου υφυπουργού Αντώνη Μπέζα.

Οι διασταυρώσεις αυτές αφορούν στη μη υποβολή Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ για τη χρήση 2007 και στη μη υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για το Οικονομικό Έτος 2008.

Συγκεκριμένα:

1.Έλεγχος Μη Υποβολής Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ 2007

Από τη διασταύρωση διαπιστώθηκε ότι, από το σύνολο των επιχειρήσεων που κατά το 2007 ήταν ενεργές και το 2008 υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση αυτή, δεν υπέβαλαν εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για την ίδια χρήση συνολικά 4.077 Νομικά Πρόσωπα και 53.008 Φυσικά Πρόσωπα.

2.Έλεγχος Μη Υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 2008

Από τη διασταύρωση διαπιστώθηκε ότι, από το σύνολο των επιχειρήσεων που κατά το 2007 ήταν ενεργές, η διαχειριστική τους περίοδος έληγε την 31/12/2007 και το 2008 υπέβαλαν εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για τη χρήση αυτή, δεν υπέβαλαν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2008 (χρήση 2007) συνολικά 13.965 Νομικά Πρόσωπα και 21.103 Φυσικά Πρόσωπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου