Παρασκευή, 15 Μαΐου 2009

Συγχώνευση της Marfin Popular Bank και της Marfin Egnatia Bank


15 Μαΐου 2009, 19:05
Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της Marfin Popular Bank (MPB) και της θυγατρικής της Marfin Egnatia Bank (ΜΕΒ) αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των δυο τραπεζών. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της MPB από την MEB με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30/6/2009.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση με την προτεινόμενη συγχώνευση επιδιώκεται:

* Η βελτίωση της στρατηγικής ευελιξίας του Ομίλου και ενόψει ενδεχόμενης επέκτασής του στον ελληνικό χώρο καθώς και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

* Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου κατά 10%, το οποίο αντιστοιχεί σε βελτίωση κατά 82 μονάδες βάσης του Δείκτη συνολικών εποπτικών κεφαλαίων (CAD) από 11,3% σε περίπου 12% μεταξύ άλλων λόγω και του ενός νομικού προσώπου αντί της επένδυσης του ενός στο άλλο που από εποπτικής πλευράς λειτουργεί αφαιρετικά.

* Η υλοποίηση προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών για λόγους στρατηγικής επέκτασης όπως ισχύει για τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα καθώς και η διενέργεια συναλλαγών από τους βασικούς μετόχους με απόλυτη διαφάνεια και ανακοινώσεις αλλά χωρίς τους περιορισμούς των κλειστών περιόδων που ισχύουν στην Κύπρο.

Όπως τονίζεται η προτεινόμενη συγχώνευση εκτιμάται ότι εκτός των άλλων θα συμβάλλει μεσοπρόθεσμα και στην σημαντική ενδυνάμωση της κερδοφορίας του Ομίλου, που θα προέλθει από την ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και την αντίστοιχη δυνατότητα επέκτασης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Τα αυξημένα αυτά έσοδα αναμένεται να αντισταθμίσουν τις πιθανές επιπτώσεις από την αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων μετόχων των δύο ομίλων, καθώς και των αρμόδιων εποπτικών Αρχών.

Μετά το τέλος της διαδικασίας θα εξεταστεί, σε συνεργασία με τη Κεντρική Τράπεζα Κύπρου η οργάνωση και λειτουργία των τραπεζικών εργασιών στην Κύπρο μέσα από μια νέα κυπριακή τράπεζα που θα καταστεί θυγατρική του συγχωνευμένου Ομίλου.

Η Διοίκηση της MPB πιστεύει ότι με την υλοποίηση της ανωτέρω αναδιοργάνωσης η Τράπεζα θα μπει σε μια νέα τροχιά δυναμικής και ταχείας ανάπτυξης που θα συνεισφέρει θετικά στην αύξηση της μετοχικής της αξίας και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου